I Visas – Vize
1. Visa requirements
1.a. Visa application form - Zahtjev za vizu
II Putne isprave
1. Izdavanje pasoša BiH
1.a. Obrazac Upitnik za pasoš
2. Izdavanje putnog lista BiH
2.a. Obrazac zahtjeva za izdavanje putnog lista
3. Prijava nestanka putne isprave zbog gubitka, krađe ili uništenja
3.a. Obrazac prijave nestanka putne isprave
III Izvodi iz matičnih knjiga
1. Dostava izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih) ili uvjerenja o državljanstvu BiH
IV Prijave - upisi
1. Prijava rođenja djeteta
1.a. Obrazac prijave rođenja djeteta
1.b. Obrazac zahtjeva za određivanje JMB - JMB-3
2. Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih-MKR
2.a. Obrazac zahtjeva za naknadni upis u MKR
3. Prijava zaključenja braka
3.a. Obrazac prijave zaključenja braka
4. Prijava smrti
4.a. Obrazac prijave smrti
V Jedinstveni matični brojevi
1. Određivanje JMB za lica čije je rođenje registrovano u BiH
1.a. Obrazac zahtjeva za određivanje JMB JMB-3
2. Evidentiranje JMB u centranoj bazi podataka
2.a. Obrazac zahtjeva za evidentiranje JMB - JMB-7
VI Ovjere
1. Ovjera punomoći/izjave/nasljedničke izjave sa važećim BH pasošem ili ličnom kartom
1.a. Obrazac punomoći
1.b Obrazac izjave
2. Ovjera punomoći/izjave-nasljedničke izjave bez važećeg BH pasoša ili lične karte
2.a. Obrazac punomoći - Authorization Form
2.b. Obrazac izjave - Declaration Form
3. Ovjera fotokopije dokumenta
VII Potvrde / uvjerenja
1. Izdavanje potvrde o dužini boravka u inostranstvu radi korištenja carinske povlastice
2. Izdavanje potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije
2.a. Obrazac potvrde o životu radi nastavka dobivanja penzije
VIII Transfer of human remains - Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u BiH
1. Certificate for the transfer of human remains requirements - Izdavanje sprovodnice
1.a. Application Form For The Transfer of Human Remains to BiH - Formular zahtjeva za prenos posmrtnih ostataka u BiH
1.b. Request Form For The Transfer of Human Remains to Federation Of B&H - Zahtjev za prenos posmrtnih ostataka u Federaciji BiH
1.c. Request Form For The Transport of Human Remains to the Republika Srpska - Zahtjev za prenos umrlog lica u Republiku Srpsku
1.d. Request Form For The Transfer of Human Remains to Brcko District B&H - Zahtjev za prenos posmrtnih ostataka u Brčko distrikt BiH
IX Odricanje državljanstva BiH
1. Odricanje državljanstva BiH
1.a. Obrazac izjave o odricanju državljanstva BiH
X Cjenovnik konzularnih usluga