Welcome to the official website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. All important consular information, our diplomatic, cultural and activities regarding the public diplomacy can be seen on this place.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Nj. E. Bojan Vujić je nakon predaje akreditivnog pisma predsjedniku Donaldu Trampu 16. septembra 2019. godine i zvanično stupio na dužnost ambasadora. Nakon prigodnog prijema službena predaja akreditiva je upriličena u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće predsjednika SAD-a. U kratkom razgovoru koji je uslijedio tokom predaje akreditiva u čast novoimenovanih ambasadora upriličen je svečani ručak u Blair House.

Dragi građani obavještavamo vas da je Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. od dana 07.07.2020. godine ponovo otvorena za rad sa strankama ali uz obavezno zakazivanje termina.

Information on the conditions for crossing the state border of Bosnia and Herzegovina due to the coronavirus pandemic for the citizens of BiH, foreigners and persons with dual citizenship, can be found at the website of the Border Police of Bosnia and Herzegovina.


INFORMACIJA VEZANA ZA LOKALNE IZBORE U BIH 2020. GODINE

Omogućeno glasanje putem diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH

Centralna izborna komisija BiH je na 73. (hitnoj) sjednici održanoj 04.11.2020. godine usvojila Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini. Izmjene i dopune se odnose na glasanje birača putem pošte izvan BiH i na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji a ne posjeduju akt (medicinski nalaz ili rješenje) o tome od nadležnog organa.

Usvojenim aktom je propisano da u uvjetima izuzetno otežanog ili prekinutog poštanskog prometa uzrokovanog epidemijom virusa COVID-19, kao i u slučaju znatno otežanog poštanskog prometa sa prekookeanskim zemljama, birač može dostaviti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine povratnu kovertu za Centralnu izbornu komisiju BiH u posebnoj koverti koja sadrži poštanski žig zemlje iz koje se glasa, a da datum na poštanskom žigu bude najkasnije 15.11.2020. godine, odnosno za birače koji iz tih država glasaju za Gradsko vijeće Grada Mostara 20.12.2020. godine. Biračima iz SAD koji prema mjestu boravka pripadaju konzularnoj nadležnosti Ambasade BiH u Washington DC-u je omogućeno da svoje glasačke pakete putem pošte dostave na adresu Ambasade, uz napomenu da na koverti naznače: „Za Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine Glasački paket- ne otvaraj“ .