Welcome to the official website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. All important consular information can be seen on this web page. Our diplomatic, cultural and activities regarding the public diplomacy can be followed over official FB page - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine, nastanjene na području saveznih država Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Texas i dr. da će Ambasada BiH Washington organizovati konzularne dane radi pružanja usluga iz svoje nadležnosti u Jacksonville, Florida i Lawrenceville, Georgia prema sljedećem rasporedu: više detalja

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument "Politika o saradnji sa iseljeništvom" mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je Općina Centar Sarajevo objavila "Otvoreni javni međunarodni poziv" za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za realizaciju projekta modernizacije kompleksa olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“ Koševo u Sarajevu.