Welcome to the official website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. All important consular information can be seen on this web page. Our diplomatic, cultural and activities regarding the public diplomacy can be followed over official FB page - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Connecticut, New York, Massachusets, New Hampshire i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Pored naprijed navedenog obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. takođe u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana i za vas u cilju pružanja usluga iz svoje nadležnosti. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja i ovih konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. obavještava građane Bosne i Hercegovine nastanjene u Sjedinjenim Američkim Državama da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela odluku o raspisivanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2018. godine.

Odlukom su raspisani neposredni izbori za:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predsjednika i Potpredsjednika Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU 07. OKTOBRA 2018. GODINE.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Washingtonu poziva sve punoljetne građane Bosne i Hercegovine koji borave u Sjedinjenim Američkim Državama da se registruju za Opće izbore 2018. i na taj način ostvare svoje biračko pravo.

ROK ZA PRIJAVU BIRAČA JE 24.07.2018. GODINE DO 24,00 SATA.

Vodič za prijavu birača za glasanje izvan BiH za Opće izbore u BiH 2018. godine Obrazac prijave za glasanje izvan BiH – PRP-1, možete pronaći na službenoj stranici Centralne izborne komisije, putem linkova za: BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK, SRPSKI JEZIK.

Napominjemo da je Odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine predviđena mogućnost otvaranja glasačkih mjesta u Ambasadi BiH u Washingtonu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu, ukoliko se za to prijavi dovoljan broj zainteresovanih građana.

Stoga vas pozivamo da se u što većem broju prijavite za glasanje, kako bi ostvarili zajednički cilj – otvaranje glasačkog mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je Općina Centar Sarajevo objavila Otvoreni javni međunarodni poziv za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za realizaciju projekta modernizacije kompleksa olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“ Koševo u Sarajevu.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je bosanskohercegovačka građevinska kompanija "Hidrogradnja d.d. Sarajevo" objavila Otvoreni javni poziv za učešće u planu reorganizacije kompanije.