Dobrodošli na zvanicnu stranicu Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu. Sve važne konzularne informacije mogu se vidjeti na ovoj stranici. Naše diplomatske, kulturne i aktivnosti vezane ja javnu diplomatiju mogu se pratiti preko oficijelne FB stranice - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Connecticut, New York, Massachusets, New Hampshire i dr., kao i saveznih država Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina i dr. da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C, iz tehničkih razloga nije u mogućnosti organizovati planirane konzularne dane u narednom periodu.
Stoga molimo sve građane koji su iskazali interes za podnošenje zahtjeva za izdavanje pasoša tokom održavanja konzularnih dana, da se jave u Ambasadu od ponedeljka do petka, u periodu od 13,00 do 15,00 sati, putem broja: 202-337-1500, ext. 228, kako bi dogovorili termin dolaska.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stucnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviden prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkorocni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset strucnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.